SALSNOR

Sted: Stavanger, Trondheim, Oslo
Aktiviteter: Dansekurs, SalsaNors Ruedakongress og andre festivaler, årlige danse- og kulturreiser til Cuba, instruktøropplæring, utvilking Ruedastandarden, konsertarrangement, VM i Rueda de Casino

black house, home, house icon Salsanor.com

facebook, social, social media icon  Salsanor Stavanger  |  Salsanor Oslo  |  Salsanor Trondheim

Instagram free icon  Salsanor Official

Om SalsaNor
SalsaNor har siden 1999 drevet dansekurs og arrangert sosiale arrangement, konserter og festivaler både på nasjonal og i internasjonal målestokk. Organisasjonen har i mange år representert Stavangerregionens største og mest aktive miljø for afro-karibisk musikk og dans, og i noen dansegrener er Salsanor ledende i Norge. Den er organisert som forening og i all hovedsak drevet på frivillig basis. I overkant av 2500 personer deltar på SalsaNors arrangementer gjennom året, inkludert den internasjonale festivalen Ruedakongressen. Idag er SalsaNor også etablert i Trondhjem (siden 2009) og Oslo (fra 2014).

Visjon
Organisasjonens mål var de første årene simpelthen å spre latinamerikansk (med hovedvekt på cubansk) dans og musikk, samt tilby et uhøytidelig og inkluderende dansemiljø for små og store. En viktig målsetting har i tillegg vært å fremme flerkulturell forståelse og respekt.

Utvikling av aktiviteter
Etter hvert har organisasjonens kompetanse utviklet seg fra et amatørnivå til er mer profesjonelt, publikumsmengden har økt betraktelig og flere og flere profesjonelt utdannede dansere blir brukt i undervisningen. Den afro-karibiske kulturen i Norge har fått stadig flere tilhengere og aktive deltakere, og SalsaNor har søkt å følge trendene som gjelder innenfor kulturen, og stadig initiert nye kulturtilbud som f.eks.:

  • den årlige, reisende festivalen Ruedakongressen, se ruedakongressen.no og ruedacongress.com
  • dansereiser til Cuba og den Dominikanske republikk
  • større konsertprosjekter med internasjonale artister som Havana d´Primera, Adalberto Alvarez y su Son, Pupy y los que son Son, Calle Real, Grupo Dansón
  • ulike treningsgrupper innen de ulike danseformene
  • startet nye festivalkonsepter som f.eks. Caribbean Feeling og Calle Latina

Videre har organisasjonen den senere tid blitt brukt av det offentlige til å utvikle danse- og musikkproduksjoner for den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken, til opptredener ved diverse offentlige arrangement osv.

Internasjonalisering
I tillegg har organisasjonens aktive bruk av internett og sosiale medier bidratt til at man har knyttet forbindelse med miljøer over hele Norge og i stor grad også internasjonalt. Det mest sentrale eksemplene her er videopublisering på youtube-kanalen youtube.no/ruedastandard, som vil beskrives nærmere nedenfor under punktet om Rueda de Casino. Kanalen har flere tusen abonnenter og over 1 million avspillinger. Et annet eksempel er opprettelse av eventer på Facebook, som effektivt spres ut til miljøer nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeid med andre dansemiljøer i Norge
I tillegg til at vi samarbeider med flere andre danseskoler og miljøer i Oslo, Tønsberg, Skien, Sandefjord, Tromsø, Bergen og Ålesund, for å nevne noen.
Samarbeidet omfatter idag i hovedsak to områder:
> Salsanor tilbyr sin undervisningskompetanse ved å leie ut danseinstruktører
> skoler og miljøer som driver med dansen Rueda de Casino inviteres hvert 3. år til et instruktørsamarbeid hvor man utvikler en standardisering av dansen som benyttes i undervisning og trening av miljøene både nasjonalt og internasjonalt

1 thought on “SALSNOR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.