Om CONGAS

CONGAS.NO er et nettsamfunn for utøvere, artister og arrangører av latinamerikansk og afro-karibisk kultur i Norge. En målsetning med nettsamfunnet er å synliggjøre den blomstrende kulturen i Norge og samtidig legge til rette for bedre tilgjengelighet til utøverene samt bedre kommunikasjonen mellom de ulike miljøene.

Hva er congas.no?

Latinamerikansk og afro-karibisk kultur har uendelig mye rikdom å tilføre oss i vår norske kultur. Gruppen av kompetente kunstnere, utøvere og kulturformidlere i Norge er stadig voksende; mange av dem drømmer om en scene hvor de kan vise fram sin kulturrikdom.

congas.no vil bidra til å gjøre disse gruppene mer synlige for norsk kulturliv!

congas.no er altså et nytt nettsted for å fremme disse kulturene i Norge, og for å synliggjøre utøvere og arrangører.

Her vil du finne presentasjoner av musikere, dansere, band og dansekompanier fra hele landet, både profesjonelle og amatører. Videre vil klubber og foreninger, danseskoler, musikkskoler og andre miljøer og festivaler med latinkultur på programmet få presentere seg.

Formålet er å synliggjøre den blomstrende latinkulturen og deres ambassadører i Norge. Samtidig legges det til rette for bedre tilgjengelighet til de ulike utøverene og til bedret kommunikasjon mellom miljøene. Videre ønsker vi å stimulere til økt aktivitet innenfor de ulike kultur-sjangerene som hører hjemme under latinamerikansk og afro-karibisk kultur.

congas.no gir en ny mulighet for musikere og dansere til å profilere seg, for grupper og miljøer til å spre informasjon om sine aktiviteter. I tillegg vil congas.no kunne brukes for å komme i direkte kontakt med bookingselskaper, arrangører og ikke minst mulige oppdragsgivere fra det offentlige.

Nettstedet omfatter på den ene siden profesjonelle musikere, dansere og pedagoger med formell studiebakgrunn og/eller som har kunsten som hovedinntektskilde. På den annen side omfattes også de som utøver kulturen som en sosial aktivitet eller hobby og er tilknyttet aktive miljøer. Tilslutt tar congas.no også sikte på å presentere organisasjoner og grupper, ensembler, danseskoler og etablerte dansegrupper som finnes rundt omkring i Norge.

Gjennom å utvide og styrke nettverket av utøvere i Norge, vil latinamerikansk og afro-latinsk kultur kunne spres til nye miljøer og nye brukere, og kunne skape et bredere nedslagsfelt å arbeide i, både for de profesjonelle utøverene og for de som driver på amatørnivå.

Musikk + dans = sant i latinamerikansk og afro-karibisk kultur

Musikk og dans er ofte uatskillelige i latinamerkansk og afro-karibisk kultur. Derfor er det naturlig å samle både musikere og dansere, samt arrangører av aktiviteter og eventer som omfatter kulturen.

På congas.no vil du kunne finne frem til alle typer utøvere, både profesjoneller og ikke-profesjonelle, som driver med musikk eller dans, eller begge deler.

Velkommen til å bli kjent med congas.no!